WING  TSUN

 

WT CENTER KØBENHAVN er WING TSUN SCANDINAVIA's
hovedkvarter og Danmarks ældste Wing Tsun skole.


 
Historie

 

Ifølge legenden blev Wing Tsun skabt af den buddhistiske Shaolin nonne og Kung Fu Mester Ng Mui for ca. 300 år siden i et Kina i krig og kaos.
Systemet er opkaldt efter hendes første elev, den unge kvinde Yim Wing Tsun.

Om det er sandt i en historisk forstand at to kvinder tegner Wing Tsun’s begyndelse kan vi ikke vide, men i en dybere forstand er det sandt: Wing Tsun er ikke baseret på styrke, vægt, størrelse og andre parametre som favoriserer mænd, men på anatomiske effektive bevægelsesmønstre som lades ind i nervesystemet gennem træningen.
Kun det system der ser bort fra individuelle forskelle giver den svage part en reel chance.
Der altid personer som er stærkere end andre, og praktisk erfaring antyder at de fleste foretrækker at slås med nogen som er mindre end dem selv.

Wing Tsun er ikke en kampsport, men selvforsvar dvs. regelløs kamp.
Kampsport må nødvendigvis baseres på regler om hvad man må og ikke må angribe modstanderen med, og omstændigheder såsom kamptidspunkt, vægtklasser, dommer, ryddet areal osv.
Alt dette gør det muligt for deltagerne af have en "fair fight", men Intet af dette er tilstede i en reel kamp/overfald. En selvforsvarssituation er ikke fair og vi ønsker ikke som Wing Tsun udøvere at have en "fair fight", men at komme hjem uden skader.

Et system der er baseret på ideen om at beskytte udøveren mod et overfald må indtrænes med virkeligheden for øje. Al træning indøver betingede reflekser, og kun det du gør ofte bliver du god til!

Den måde Wing Tsun praktiseres og trænes på skal forstås i den sammenhæng.

 
 

Se Historie og "Family Tree" HER


‘WT Center - kilden til Wing Tsun i Danmark’


‘Mere end 40 år
i Danmark’


 
 
darwintsun.com
 


Wing Tsun's struktur

 

Som al atletisk aktivitet hviler Wing Tsun på et fundament af Teknik, dvs. de bevægelser og fysiske strukturer som udgør systemet, og Øvelser (Drills) hvormed disse indprogrammeres i kroppen/nervesystemet så alle aktioner bliver en naturlig del af et effektivt reaktionsmønster.

I Wing Tsun udgør Formerne (Muk Yan Chong, Siu Nim Tau, Chum Kiu, Biu Jee og Bart Cham Dao) det tekniske fundament, og de forskellige partnerøvelser (såsom Chi-Sau, Lat Sau, Lap Sau osv.) øvelsesfundamentet.

Da formålet med Wing Tsun er regelløs kamp (selvforsvar) kan anvendelsen ikke trænes på en systematisk, realistisk måde, men vi må nærme os virkeligheden på forskellige måder, fra eksempelvis Lat-Sau, Gwoh-Sau, scenarietræning og op til noget der nærmer sig regelløs kamp i FighterClub.

Som det fremgår af Fig. 1 er der et vist overlap mellem Kamp/Teknik/Øvelser.
Formerne kan delvist forstås som øvelser og øvelserne kan delvist forstås som anvendelse afhængig af hvor frit øvelserne udføres.
På samme måde kan øvelserne forstås som Former i eksempelvis Chi Sau sektioner, hvor der er et element af "tomandsform".
Men een ting er vigtig: Hvis man har problemer i Kamp er løsningen ikke mere kamp.
Under kampstress vil kroppen gøre hvad den allerede kan. Derimod, kræver det systematisk indtræning via Drills, at udvikle nye evner.
Kort: Hvis du har problemere i Kamp, gå til Drills, har du problemer i Drills, gå til Former, har du problemer i Formerne, kontakt en Wing Tsun Scandinavia Licenseret Instruktør!

‘Wing Tsun giver selvtillid’
‘Wing Tsun er Simpelt,
Direkte og Effektivt’
 
 
Fig. 1Former - Wing Tsun

 

Wing Tsun er som system forankret i sine 4 former:

Muk Yan Chong (den berømte "Wooden Dummy" form) som indøver struktur, koordinering og eksplosiv kraftoverføring.

Siu Nim Tau ("Lille Ide", den første form begynderen stifter bekendskab med). Formen indøver de fundamentale positioner og basale ideer som udgør systemet, og skal forstås som et opslagsværk hvor alt er defineret præcist i forhold til "frontalitet".

Chum Kiu ("At søge/sænke broen") tester positioner, struktur og korrigerer over- og underrotation under bevægelse.

Biu Jee ("Stødende fingre" eller undertiden oversat som "at pege hindsides"), lærer udøveren at komme tilbage til fundamentet efter strukturkollaps.
Biu Jee udføres med en art elastisk eksplosivitet hvor energien kan fornemmes men kun vanskeligt beskrives.

Hertil kommer de 2 våbenformer, Bart Cham Dao ("dobbeltknivene") og Luk Dim Boon Kwan (langstokken).
I dag trænes Wing Tsun våbnene primært som illustration af systemets principper, udvikling af kraft og som tradition.

 
 

Se Former HER


‘Wing Tsun's former viser på hver deres måde:
De samme FÅ ideer’

 
 
Fig. 1

‘Velcome to
STRUCTURE LAND’Fundamentale partnerøvelser (Drill's)

 

I Wing Tsun foregår 90% af træningen med partner.
Vores partnerøvelser, såsom Chi Sau, Lat Sau, Lap Sau og andre, indprogrammerer biomekaniske effektive reaktionsmønstre direkte i kroppen.
Med effektive mener vi primært reaktionsmønstre baseret på kontaktreflekser, som i modsætning til en ren optisk reaktion er uden forsinkelse og giver Wing Tsun udøveren en ekstrem strukturel hurtighed.

Chi Sau er den centrale partnerøvelse i Wing Tsun og optræner kontaktreflekser i forbindelse med skridtarbejde så hele kroppen fungerer som en effektiv enhed.
I Chi Sau starter vi altid med kontakt til partneren og begge forsøger at bryde igennem den andens forsvar. Fejl, såsom at trække armen tilbage inden angreb, anspændthed, at trykke i en forkert retning eller at miste tryk bliver med det samme ‘straffet’ af partneren.
Dermed opbygges strukturel hurtighed og evnen til uden tøven at omstille sig når kampen er igang.
Dette giver Wing Tsun udøveren en stor fordel i en reel kamp.

Da Chi Sau træningen altid foregår med et konstant fremadrettet pres for at bryde igennem modstanderens forsvar opøves den agressivitet som i første kontaktøjeblik sætter angriberen under pres fra Wing Tsun udøverens konstante blitz af angreb som fortsætter indtil kampen er slut.

Efter at begynderen har lært enarms Chi Sau starter vi på dobbeltarms Chi Sau med øvelsen Poon Sau hvor koordineringen af armene opøves.
Chi Sau er inddelt i sektioner med hver deres tema hvor korte sekvenser indøver ‘svar’ på specifikke situtioner så beslutningsprocessen sker uden tøven.
‘Det man træner
      Bli'r man go' til’‘Wing Tsun træning hver dag’Kamp - Anvendelse

 

Da formålet med Wing Tsun er realistisk selvforsvar, udgør kampøvelser en helt uundværlig del af den daglige træning. De bevægelsesmønstre og teknikker vi har lært i vore drills testes i et dynamiskt format og med stigende intensivitet.
Wing Tsun Kamp/Anvendelse øvelser består primært af Lat Sau, Scenarie Træning, Gwoh Sau, Kamp iført beskyttelseudstyr og FighterClub.

Lat Sau øvelsen skal forstås som en bro der fører fra Chi Sau over i reel kamp. I Lat Sau indøves hvad der er lært i Chi Sau i en dynamisk form hvor også spark og andre angreb sættes ind.
Fordelen ved Lat Sau er den høje intensivitet med mange gentagelser på kort tid. I Wing Tsun benytter vi os ikke af sparring i traditionel forstand, men med Lat Sau nærmer vi os noget der kan beskrives som Wing Tsun "sparring".

Ved Scenarie Træning forstår vi rollespil hvor den ene partner kan angribe frit, også med ikke Wing Tsun specifikke typer af angreb. Det er Wing Tsun udøverens opgave at lukke angriberen ned ved hjælp af de teknikker han har lært. Scenarie Træningen foregår ofte iført beskyttelsesudstyr så der kan gå's lidt hårdere til den.


‘Realistiskt selvforsvar er ingen konkurrencesport
Kender ingen regler’

‘PUNCH - WALK
         WT Center’‘Many mile journey -
         Take first step’


FighterClub

 

FighterClub i WT Center blev i sin tid skabt af Sifu Henning Daverne, for at gøre det muligt for vore medlemmer at teste sig selv under det ultimative pres - at stå over for en anden WT udøver, og kæmpe uden regler iført beskyttelsesudstyr.

I normal Wing Tsun kamptræning slår vi ikke igennem, men ‘undertrykker’ angrebet så vores partner ikke bliver skadet.

Det gør vi ikke i FighterClub!!!

Kun 2 ting skal overholdes: Når ‘kamplederen’ siger stop skal der stoppes, så vi undgår skader, og alle der går ind i salen kæmper.

Formålet med FighterClub er ikke at se hvem der er ‘bedst’, men at udvikle den enkelte Wing Tsun udøver, ikke mindst det psykiske aspekt af at være i en kamp hvor modstanderen slår for alvor.

Derfor har FighterClub ingen tabere - kun deltagere der har vundet vigtig personlig erfaring.
Alle der går ind i salen har overvundet frygten og fået erfaringen med sin egen psykiske reaktion, og vil derfor blive bedre istand til at reagere effektivt når det bliver alvor på gaden.

En kamp i FighterClub vil normalt vare 5-10 sekunder før kamplederen stopper kampen.
Det er selve åbningen vi er interesserede i at deltagerne får erfaring med, og ikke lange udmattende slagudvekslinger.

FighterClub kræver at man har bestået 3. Elevgrad.


FighterClub er ikke ligeså slemt som en gadekamp hvor man bliver overfaldet  -

       Det er langt værre!
‘Hvis du nogensinde befinder dig i en ‘Fair Fight’ -
er det fordi din taktik stinker’
‘En handling siger mere end tusinde ord’

‘En Dar gør mere end tusind Wu's ’

Slag- og Sparketræning

 

Wing Tsun er kendt som "den dovne mands Kung Fu"


Det betyder ikke, lidt "skuffende" for nogen måske, at vi ikke får pulsen op - dog sveder vi ikke på bekostning af teknik!!!

Al træning er Wing Tsun specifik, dvs alle øvelser udføres anatomiskt korrekt og på en måde der supplerer den tekniske Wing Tsun træning.
Normalt benytter vi os i den tekniske træning af ‘undertrykte’ angreb, dvs at vi angriber med fuld hastighed, power og korrekt afstand, men stopper inden kontakt.
I pudetræningen kan vi derimod slå igennem og få fornemmelsen af den fulde kraft.

Wall Bags udgør et stationært mål der sidder på en væg, ikke giver efter og derfor udgør en ideel modstand.
Vi kan derfor slå på den korrekte afstand på fuld kraft og korrekt vinkel. Vigtigt er det her at slå "igennem" puden med intentionen om at strække helt igennem, men at lade puden stoppe slaget uden at give et efterskub. Al energien i slaget skal overføres på så kort tid som muligt.
Træningen på Wall Bag giver også håndledsstabilitet og stabilitet i stillingen.

Sparkepuder bruges til at træne slag, spark, knæ og albuer. Sparkepuden udgør et bevægeligt mål og kan derfor bruges for at øve afstandsbedømmelse i forbindelse med skridtarbejde.
Her kommer pulsen for alvor op!

Plethandsker bruges primært for at træne evnen til at slå på et bevægeligt mål på den korrekte afstand og uden tøven.

Husk at slå igennem!


‘Wing Tsun træning hver dag’

 
 
HUSK Kontingent!
‘Det bedste selvforsvarssystem er det, der med de færreste bevægelser kan afværge de fleste angreb’

 
 
WT CENTER KøbenhavnWing Tsun kort og godt

 

WT er et rent selvforsvarssystem (dvs. regelløs kamp). og er som sådant opbygget på en anden måde end kampsporter som har en anden målsætning.

WT giver afkald på alle overflødige og dramatiske bevægelser og hoppen omkring, til fordel for en ‘klæben’ til modstanderen mens arme og ben leverer op til 8 angreb i sekundet i en kontinuerlig ‘blitz’ hvor også knæ og albuer sættes ind.

WT er på mange måder et enkelt system: Vi har kun 4 former (Muk Yan Chong, Siu Nim Tau, Chum Kiu og Biu Jee) plus 2 våbenformer (Bart Cham Dao og Luk Dim Boon Kwan).

WT betjener sig af få grundteknikker, som imidlertid er uendeligt kombinerbare, og systemet er strukturelt meget hurtigt og direkte.

WT udvikler ved hjælp af øvelserne Chi Sau (for armene) og Chi Geuk (for benene) et rent taktilt forsvarssystem, som sætter den avancerede udøver istand til at kæmpe refleksmæsigt, selv i blinde.

WT begynderen lærer en simpel, strukturel effektiv form for selvforsvar: Allerede efter første time er evnen til at forsvare sig steget. Men gennem systematisk træning udvirker WT, over tid, en dybtgående ændring i nervesystemet og reaktionsmønstre, fra kaotisk abemand til det biomekanisk optimale.

WT er et våben – et våben du kan erhverve dig gennem træning, et våben ingen kan tage fra dig fordi det bliver en del af dig. Gennem systematisk WT træning bliver din krop "ufordøjelig" for en modstander.

WT benytter sig af et genialt kontrolsystem til at deflektere og neutralisere modstanderens angreb og sætter modangreb ind med eksplosive slagserier, lave spark og lynhurtigt benarbejde.

WT er skabt, tekniskt og teoretiskt, på en sådan måde at udøveren reelt er immun overfor finter og kombinationer.

WT råder over en system-immanent psykotræningsmetode, og er skabt med en omfattende teknisk redudans.

WT gør det muligt for almindelige mennesker, uden særlige forudsætninger, at forsvare sig effektivt, da systemet ikke er baseret på kondition, muskelstyrke eller akrobatik. Systemet kan derfor også trænes til en meget høj alder.

WT er et videnskabeligt system, der grundet sin iboende logik giver den tænkende samme tilfredsstillelse som f. eks. skak.

I WT overlister intelligensen den rå kraft.
‘WT er kampkunst, den suveræne evne til at gøre sin krop "ufordøjelig" for modstanderen’‘WT Center - kilden til Wing Tsun i Danmark’
‘Det bedste selvforsvarssystem er det der giver gennemsnitsborgeren, mand eller kvinde, den optimale beskyttelse efter den kortest mulige træningstid’

 
 

 

Find os HER

 
 

WT  Center  København

Østbanegade 55  -  2100 Kbh.ø  -  +45 33313672

 
 

Allan Jensen
+45  20 88 83 71

WT-center@outlook.dk

Lars Murholt
+45  30 12 18 06

lars@murholt.dk

 
 

Arb. Landsbank: 5358 - 0000243701     Mobile Pay: 305350

FaceBook:  Wing Tsun.dk    -     darwintsun.com


 

 

Østbanegade  55