WT   INSTRUKTØR  UDDANNELSEN
 

WT CENTER KØBENHAVN er WING TSUN SCANDINAVIA's
hovedkvarter og Danmarks ældste Wing Tsun skole.


 

Nyeste videoHvad er Instruktør Uddannelsen?

 

I Østen er visdom, teknik og færdighed traditionelt blevet videreført gennem et tæt forhold mellem Mester og elev.
I Kina betød det at man brugte mange timer sammen med sin Sifu og på den måde gradvist blev indført i alle aspekter af kunsten. Derfor var det muligt at lære systemet på relativ kort tid i forhold til hvad der ellers er muligt.
Grand Master Yip Man trænede i en gruppe med begrænset deltagerantal i ca. 4 timer pr. dag 6 dage om ugen, mens han lærte Wing Tsun under Sifu Chan Wah Sun. Han lærte på denne måde under sin Sifus vejledning i ca. 3 år og var ved dennes død allerede en dygtig Wing Tsun udøver.

At bruge så mange timer med sin Sifu hver dag er netop hvad WT Instruktør Uddannelsen giver mulighed for. Derfor er det muligt at udvikle sine færdigheder hurtigere end hvis man kun følger undervisningen på normale Wing Tsun hold.

Det giver deltageren fordelen ved at lære på den måde Wing Tsun traditionelt er blevet undervist på.

WT Instruktør Uddannelsen startede i 1995 og mange hundrede elever har siden gennemført det intensive 40 ugers undervisnings forløb. Uddannelsen er derfor nu et meget gennemprøvet forløb og deltagerne beskriver det, som en periode i deres liv hvor de gennemgik en høj grad af udvikling, både som WT udøver og på det personlige plan.
‘WT Center - kilden til Wing Tsun i Danmark’
‘300 Års erfaring
               på 40 uger’


Instruktører

 

På Instruktør Uddannelsen varetages den daglige planlægning og undervisning af Chefinstruktørerne for WT Center og Wing Tsun Scandinavia, som er Dai Sifu Allan Enderberg Jensen, som har trænet og undervist Wing Tsun siden 1976 da Wing Tsun først kom til Danmark og Sifu Lars Murholt som modtog sin Mestergrad i 2014.

Yderligere undervises der en enkelt dag om ugen af senior instruktør Sihing Vivek Kailas.

 
 

Se Instruktørprofiler HER


‘Mere end 40 år
i Danmark’
‘Det man træner
      Bli'r man go' til’

Fakta om WT Instruktør Uddannelsen

 

WT Instruktør Uddannelsen er et fuldtidsstudium, hvor man har mulighed for at fordybe sig i Wing Tsun og samtidig blive licenseret WT Instruktør.

Uddannelsen varer 40 uger og kan tages sammenhængende på 1 år. For den der har svært ved at afsætte 1 år i sammenhæng er det muligt at tage eksempelvis 1 måned nu, 1 måned senere o.s.v. og på den måde sammenstykke sin 40 uger's uddannelse.

Hvis man ikke har mulighed for afsætte den fornødne tid til den fulde uddannelse, er det muligt at deltage i kortere forløb og på den måde accelerere sin personlige WT udvikling, eksempelvis i forbindelse med gradueringer eller andet.

Alle har mulighed for at deltage, uanset tidligere erfaring, da undervisningen er individuel og personlig, i en klasse med begrænset deltagerantal.
Den enkelte deltager bliver undervist på det niveau han eller hun har ved opstart, men hele fundamentet vil altid blive rettet igennem, detaljeret og i dybden.
Opstart kan derfor også ske når som helst, efter aftale.

At det er muligt at uddanne en instruktør på kun 40 uger skyldes den høje intensitet med 4 timers daglig træning og teori gennem et helt skoleår.
Denne høje intensitet kræver at deltagerne møder motiverede, da en halvhjertet indsats ikke gør det muligt at absorbere den store mængde af tekniske og teoretiske informationer som er nødvendig for på så kort tid at trænge ind i kernen af Wing Tsun Systemet.

WT Center er, som HQ for WT Scandinavia, vidensbank og uddannelsessted for organistionens instruktører.

Et flertal af Wing Tsun instruktører i Skandinavien er enten uddannet på Instruktør Uddannelsen eller på intensive seminarer i WT Center.


‘Jeg føler virkelig jeg har udviklet mig som person og, som WT udøver i denne periode’
‘Wing Tsun udvikler selvtillid’
‘Wing Tsun er Simpelt,
Direkte og Effektivt’

Undervisning og indhold

 

Undervisningen er konceptuelt baseret og indeholder både praktiske og teoretiske emner, uden gradsspecifikke begrænsninger, d.v.s at du lærer fra kernen, i dybden og bredt.
Som deltager på WT Center's Instruktør Uddannelse har du mulighed for at lære det komplette Wing Tsun System, som det blev overdraget til os fra Grand Master Yip Man.

Former og klassiske Drills:

Muk Yan Chong (Wooden Dummy), Siu Nim Tau, Chum Kiu, Biu Jee, Bart Cham Dao (Dobbelt Knivene) og Luk Dim Boon Kwan (Long Pole).

Daan Chi, Poon-Sau, Lap Sau, de "syv" Chi Sau Sektioner, Muk Yan Chong app./Chi Sau og Biu Jee app./Chi Sau.

Bart Cham Dao app. og øvelser.

Luk Dim Boon Kwan app. og øvelser.

Alt undervist i dybden - både i praksis og teoretisk.

Teoretiske emner:

Wing Tsun's baggrund og historie.

Wing Tsun's grundlæggende koncepter og ideer.

System kontra Metode.

Kampens informationsteoretiske aspekter.

Forskellen på kampsport og selvforsvar.


‘Fedt virkeligt, at gøre det man interesserer sig allermest for, og så gøre det 100 procent’‘Velcome to
STRUCTURE LAND’


‘I WT Center er der træning hver dag’
Uddannelsens struktur

 

Uddannelsens grundstruktur består af 4 Moduler som hver normalt kan gennemføres på 6 til 12 uger.

I forbindelse med 4. Modul vil deltagerne starte på de avancerede Tekniker Programmer.

 
 

Se HER for en total oversigt af Gradueringspensum.


‘Høje spark - Kun til overvågningskameraer’


Den personlige og daglige kontakt mellem Si-Fu og elev er den traditionelle måde Wing Tsun er blevet undervist på og muliggør en systematisk undervisningsstruktur og en høj grad af fleksibilitet tilpasset den enkelte elevs behov.

Dette muliggør den mest direkte indprogrammering af rationelle og effektive bevægelsesmønstre som er kernen i Wing Tsun træningen.

Beskæftigelsesmuligheder og Praktik

 

De beskæftigelsesmuligheder WT Instruktør Uddannelsen giver mulighed for, er meget vidtrækkende - f.eks. ved at blive professionel WT Instruktør, enten ved, at åbne egen skole, få ansættelse i en nuværende WT skole, få ansættelse i et motionscenter eller at afholde selvforsvarskurser for kvinder og andre udsatte grupper etc.

Hvis man ønsker en karriere hos politiet, i et vagtselskab eller som dørmand, giver WT Instruktør Uddannelsen den ideelle baggrund, for at klare de psykiske og fysiske udfordringer, den type beskæftigelse indebærer.

En vigtig del af WT Instruktør Uddannelsen er praktik.
I løbet af uddannelsen bliver man gradvist bragt fra at kunne assistere en instruktør, til selv at planlægge og gennemføre en hel undervisningssession.

Den gradvise indføring i at undervise, styrker tilliden til egne evner.
Den der ved, at han er god til en ting, har også et mere positivt billede af sig selv og større selvtillid. Denne øgede selvtillid vil også gøre sig gældende i alle andre af livets forhold.

‘Nu ved jeg, at jeg kan gennemfører det jeg sætter mig for -
Det kunne jeg ikke før’

‘Wing Tsun udvikler selvtillid’
Praktiske Informationer

 

Alle gradueringer foregår på uddannelsen i forbindelse med undervisningen.
Man kan normalt påregne at blive gradueret hver 3.-4. uge, dvs. efter 60-80 timers undervisning.

 
 

Undervisningen foregår i WT Scandinavia's lokaler i WT Center på Østbanegade 55, stuen, 2100 København Ø.

 
 

Find os HER.


 

Man begynder ved at kontakte os pr. mail: daisifu@mac.com / lars@murholt.dk eller tlf. 33313672.
Man er også velkommen til at kontakte os personligt.

Dai Sifu personligt tlf: 20888371

Sifu Murholt personligt tlf: 30121806

Du er også velkommen til at besøge WT Center til en gratis og uforpligtende intro/prøvetime.

Spørg efter Dai Sifu eller Sifu Murholt.

 
 

Se priser i vores prisliste HER


 

We look forward to seeing you at WT Center!


‘Noget af det bedste jeg har gjort i mit liv’

‘Wing Tsun Academy - 4 timer hver hverdag’


 

 

Find os HER

 
 

WT  Center  København

Østbanegade 55  -  2100 Kbh.ø  -  +45 33313672

 
 

Allan Jensen
+45  20 88 83 71

WT-center@outlook.dk

Lars Murholt
+45  30 12 18 06

lars@murholt.dk

 
 

Arb. Landsbank: 5358 - 0000243701     Mobile Pay: 305350

FaceBook:  Wing Tsun.dk    -     darwintsun.com


 

 

Østbanegade  55