Instruktør Uddannelsen Wing Tsun

WT INSTRUKTØRUDDANNELSE

Se Video 1

WT Instruktøruddannelse har til formål at uddanne kvalificerede WT instruktører der kan formidle og undervise i WT på et professionelt niveau. Undervisningen er tilrettelagt så den giver alsidige kvalifikationer og personlig kompetence, der udover det fagspecifikke kan anvendes som grundlag for videreuddannelser eller anden beskæftigelse.

WingTsun Scandinavia

Se Video 2

WT Instructor Academy er en del af Wing Tsun Scandinavia, som beskæftiger sig med udbredelsen af WT og Escrima i Scandinavien, og har skoler over det meste af Skandinavien. I Wing Tsun Scandinavias hovedkvarter, WT Center, drives, der desuden undervisningsvirksomhed for egne medlemmer. Derudover holder Wing Tsun Scandinavia kurser for virksomheder, politiet, militæret og private vagtselskaber.
WT Instructor Academy fungerer, som uddannelsessted og vidensbank for Wing Tsun Scandinavia, og sætter standarden for hele organisationen, både teoretisk og praktisk.

WT Instructor Academy blev grundlagt i 1995 for at drive undervisning på instruktør niveau – dvs. med en meget høj grad af detaljeret information og personlig kontakt mellem elev og lærer, udover det, der er muligt på det de normale hold. På den måde udbygger WT Instructor Academy det i forvejen meget høje niveau som organisationens instruktører besidder.

Undervisningen er tilrettelagt så den giver alsidige kvalifikationer og personlig kompetence, som udover det fagspecifikke kan anvendes som grundlag for videreuddannelser eller anden beskæftigelse.

Beskæftigelsesmuligheder

De beskæftigelsesmuligheder WT Instruktøruddannelse giver mulighed for er derfor meget vidtrækkende, F.eks. ved at blive professionel WT Instruktør, enten ved, at åbne egen skole, få ansættelse i en nuværende WT skole, få ansættelse i motionscenter eller afholde selvforsvarskurser for kvinder og andre udsatte grupper eller lignende.

Hvis man ønsker en karriere hos politiet, i vagtselskab eller, som dørmand giver WT Instruktøruddannelsen den ideelle baggrund for at klare de psykiske og fysiske udfordringer, den type beskæftigelse indebærer.

Fakta om uddannelsen

Alle har mulighed for at deltage, uanset om man har tidligere erfaring eller ej, da undervisningen er individuel og personlig, i en klasse med begrænset elevtal.

WT Instruktøruddannelse er en fuldtidsuddannelse med daglig holdundervisning alle hverdage fra kl. 10.00 – 14.30. Undervisningen er delt i teoretiske og praktiske elementer, der hver især giver den bredde og alsidighed, der er nødvendig for at blive en god formidler og instruktør.

At det er muligt at uddanne en instruktør på kun 40 uger skyldes den høje intensitet med 4 timers daglig træning og teori gennem et helt skoleår.

Denne fordybelse uden distraktioner gør at bevægelsesmønstre og forståelse så, at sige “indplantes” i krop og hjerne automatisk. Den daglige kontakt mellem elev og lærer muliggør desuden en systematisk undervisningsstruktur og en høj grad af fleksibilitet tilpasset den enkelte elevs behov.

Undervisningsstruktur og indhold

Undervisningens indehold er meget bredt baseret. Udover den praktiske WT undervisning gennemgås en række vigtige teoretiske emner, bl.a.:

  • Wing Tsuns baggrund: Taoisme, Buddhisme, Konfuzianisme
  • Kampkunstens historie
  • Wing Tsun’s grundlæggende koncepter og ideer. System kontra metode
  • Kampens informationsteoretiske aspekter
  • Forskellen på kampsport og kampkunst
  • Selvforsvar/vold. Hvad er en selvforsvarssituation? Hvordan undgår jeg at komme op at slås? Nødværgeret
  • Wing Tsun’s sundhedsmæssige aspekter

Praktik

En vigtig del af WT instruktøruddannelsen er praktik. I løbet af uddannelsen bliver man gradvist bragt fra at kunne assistere en instruktør til selv at planlægge og gennemføre en hel undervisningssession.
Den gradvise indføring i, at undervise, styrker tilliden til egne evner. Den der ved, at han er god til en ting, har også et mere positivt billede af sig selv og større selvtillid. Denne øgede selvtillid vil også gøre sig gældende i alle andre af livets forhold.

Specialseminarer

Wing Tsun Scandinavia specialseminarer både med praktisk og teoretisk indhold. Alle der deltager i Wing Tsun Scandinavia instrukøruddannelse har her mulighed for yderligere fordybelse i emner der har særlig interesse.

Praktiske oplysninger

Wing Tsun instruktøruddannelsen er et fuldtidsstudium, hvor man har mulighed for at fordybe sig i WT træning og samtidig blive licenseret WT Instruktør.

Uddannelsen varer 40 uger og kan tages sammenhængende på 1 år. For den der har svært ved at afsætte 1 år i sammenhæng er det muligt at tage eksempelvis 1 måned nu, 1 måned senere o.s.v. og på den måde efterhånden sammenstykke sin 40 ugers uddannelse. For medlemmer og instruktører, der står et sted i livet hvor det ikke er muligt at afsætte den fornødne tid til den fulde uddannelse, er det muligt at deltage i kortere forløb for, at accelerere den personlige WT udvikling, eksempelvis i forbindelse med gradueringer eller andet.

Alle gradueringer foregår på uddannelsen i forbindelse med undervisningen. Man kan normalt påregne at blive gradueret hver 3. uge, dvs. efter ca. 60 timers undervisning.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i Wing Tsun Scandinavia´s lokaler i WT Center på Østbanegade 55, stuen, 2100 København Ø.

Undervisningstider:

Undervisningen foregår dagligt mandag – fredag kl. 10:00 – 14:30. Vi holder lukket på de normale helligdage. Opstartsttidspunkt aftales individuelt.

Hvordan får jeg begyndt?

For yderligere information, kontakt Dai-Sifu på daisifu@mac.com eller tlf 20 888 371. Du er også velkommen til at besøge WTCenter. Spørg efter Dai-Sifu eller Sifu Murholt.

Priser

Se priser i vores prisliste her

Kort info

WT instruktør uddannelsen startede i 1995 og mange hundrede elever har siden gennemført det intensive 40 ugers undervisnings forløb. Uddannelsen er derfor nu et meget gennemprøvet forløb og deltagerne beskriver det, som en periode i deres liv hvor de gennemgik en høj grad af udvikling både, som WT udøver og på det personlige plan.

Nogle kommentarer fra tidligere deltagere:

Noget af det bedste jeg har gjort i mit liv
Jeg føler virkelig jeg har udviklet mig, som person og, som WT udøver i denne periode.
Nu ved jeg, at jeg kan gennemfører det jeg sætter mig for, det kunne jeg ikke før.
Fedt virkeligt, at gøre det man interesserer sig allermest for, og så gøre det 100 procent”.

Traditionelt i østen er visdom, teknik og færdighed blevet videreført gennem mester elev relationen. I WT betød det, at man brugte mange timer sammen med sin Sifu og på den måde gradvist blev indført i alle aspekter af kunsten. Det betød, at eleven kunne lære systemet på relativt kort tid i forhold til hvad vi oplever i moderne tid.

At bruge så mange timer med en Sifu hver dag er netop hvad, WT instruktør uddannelsen giver mulighed for. Derfor er det muligt, at udvikle sine færdigheder hurtigere end hvis man kun følger undervisningen på normale WT hold. Samtidigt får man fordelene ved, at lære på den oprindelige facon, som WT traditionelt er blevet undervist på. VIDSTE DU, at GM Yip Man trænede i en gruppe med begrænset deltager antal i ca. 4 timer pr. dag 6 dage om ugen, mens han lærte WT under Sifu Chan Wah Sun? Han lærte på denne måde under sin Sifus vejledning i ca. 3 år og var ved dennes død allerede en dygtig WT udøver, herefter lærte han fra sin Si-hing Ng Chun So og senere i Hong Kong fra sin Si-pak Leung Bik.

Wing Tsun instruktøruddannelsen er et fuldtidsstudium, hvor man har mulighed for at fordybe sig i WT træning og samtidig blive licenseret WT Instruktør