Hvad er Wing Tsun Wing Tsun
Det bedste selvforsvarssystem er det der giver gennemsnitsborgeren, mand eller kvinde, den optimale beskyttelse efter den kortest mulige træningstid.
Det bedste selvforsvarssystem er det, der med de færreste bevægelser kan afværge de fleste former for angreb.

Wing Tsun (WT) er selvforsvar i sin reneste og mest konsekvente form. Virkelig at kunne forsvare sig, betyder ikke blot, at man kan værge sig mod et pludseligt og uvarslet angreb, men også at man er i stand til at uskadeliggøre angriberen så hurtigt som muligt.

Fysiske faktorer må ikke spille en afgørende rolle.

For at der skal være tale om et effektivt selvforsvarssystem, må det ikke være baseret på overlegen råstyrke eller andre fysiske faktorer, da overfald typisk motiveres af at overfaldsmanden er større og stærkere end sit offer.

Hvis det er umuligt at gå væk, og hvis man ikke er i besiddelse af den udstråling, som måske kan skræmme angriberen væk, er det kun evnen til beslutsomt at kontrollere begivenhederne selv, der hjælper.

Angreb er det bedste forsvar!

Effektivt selvforsvar består i at fravriste angriberen initiativet og tvinge ham ind i en passiv, defensiv rolle.

Et Effektivt selvforsvarssystem må af psykologiske og forsvarstekniske årsager ikke være passivt og afventende.

I stedet for at vige tilbage og forsøge at parere går WT udøveren uden tøven til modangreb med en kontinuerlig ‘blitz’ af op mod 8 angreb i sekundet hvor også knæ og albuer sættes ind, og gør det derved umuligt for overfaldsmanden at organisere sine angreb og tvinger ham dermed ind i et fortvivlet forsvar.
På baggrund af denne strategi kaldes WT også for aggressivt selvforsvar.

WT er kampkunst, den suveræne evne til at gøre sin krop ‘ufordøjelig’ for modstanderen.

Selvsikkerhed og Livskvalitet

I stressede situationer – som eksempelvis ved et overfald – er det naturligt at ‘fryse’, dvs. at man ikke er istand til at agere, ofte med alvorlige konsekvenser.
Det betyder at, uanset hvilke fysisk forudsætninger man måtte have (overlegen styrke, sublim teknik), er det ikke muligt at gøre brug af disse ressourcer hvis psyken ikke er i orden.
Derfor arbejes der i WT systematiskt med at opbygge den fornødne mentale styrke for at overvinde denne naturlige reaktion.

Et overfald er en uhyggelig oplevelse og kan ikke sammenlignes med en sportskamp
Realistiskt selvforsvar er ingen konkurrencesport, kender ingen regler

Styrkelsen af psyken bevirker at udøverens selvsikkerhed vokser, hvilket også manifesterer sig udadtil i form af en udstråling af ro og afslappethed.

Denne udstråling forhindrer i langt de fleste tilfælde, at der overhovedet opstår en fysisk konfrontation.

WT handler primært om selvforsvar, men træningen medfører en lang række sekundære bivirkninger, såsom optræning af styrke, smidighed og kondition – alle faktorer som bidrager til en forøget livskvalitet.

Wing Tsun er Simpelt, Direkte og Effektivt

Wing Tsun – Kort og Godt

 • WT er et rent selvforsvarssystem (dvs. regelløs kamp). og er som sådant opbygget på en anden måde end Judo, Kick-boxing osv., der som kampsporter har en anden målsætning.
 • WT giver afkald på alle overflødige og dramatiske bevægelser og hoppen omkring, til fordel for en ‘klæben’ til modstanderen mens arme og ben leverer op til 8 angreb i sekundet i en kontinuerlig ‘blitz’ hvor også knæ og albuer sættes ind.
 • WT er på mange måder en enkel stil: Vi har kun 3 former plus en speciel ‘Wooden Dummy’ (Muk Yan Chong) form.
 • WT betjener sig af få grundteknikker, som imidlertid er uendeligt kombinerbare, og systemet er strukturelt meget hurtigt og direkte.
 • WT udvikler ved hjælp af øvelserne Chi-Sau (for armene) og Chi-Geuk (for benene) et rent taktilt forsvarssystem, som sætter den avancerede udøver istand til at kæmpe refleksmæsigt, selv i blinde.
 • WT begynderen lærer en simpel, strukturel efektiv form for selvforsvar: Allerede efter første time er evnen til at forsvare sig steget. Men gennem systematisk træning udvirker WT, over tid, en dybtgående ændring i nervesystemet og reaktionsmønstre, fra kaotisk abemand til det strukturelt optimale.
 • WT er et våben – et våben du kan erhverve dig gennem træning, et våben ingen kan tage fra dig fordi det bliver en del af dig. Gennem systematisk WT træning bliver din krop ‘ufordøjelig’ for en modstander.
 • WT benytter sig af et genialt kilesystem til at deflektere og neutralisere modstanderens angreb og sætter modangreb ind med eksplosive slagserier, lave spark og lynhurtigt benarbejde.
 • WT er skabt, tekniskt og teoretiskt, på en sådan måde at udøveren reelt er imun overfor finter og kombinationer.
 • WT råder over en system-immanent psykotræningsmetode, og er skabt med en omfattende teknisk redudans.
 • WT gør det muligt for almindelige mennesker, uden særlige forudsætninger, at forsvare sig effektivt, da systemet ikke er baseret på kondition, muskelstyrke eller akrobatik. Systemet kan derfor også trænes til en meget høj alder.
 • WT er et videnskabeligt system, der grundet sin iboende logik giver den tænkende samme tilfredsstillelse som f. eks. skak.
  i WT overlister fornuften den rå kraft.

Wing Tsun er

 • Simpelt, Direkte og Effektivt
 • Hurtigt at lære
 • Effektivt selvforsvar
 • Strukturelt meget hurtigt og direkte
 • Uinskrænket indsats af alle midler, over alle distancer.
 • Overlegen teknik, isedet for rå kraft
 • Effektivitet istedet for show og akrobatik
 • Selvsikkerhed
 • Koncentrationstræning
 • Meditation
 • Fitness og kondition

Uforpligtende prøvetime
Gratis introduktion i WT Center hver tirsdag kl 19.00-20.00.

At give et fyldestgørende og levende indtryk af Wing Tsun ved hjælp af verbale forklaringer er ikke muligt. Wing Tsun adskiller sig på så mange måder fra de gængse systemer, at en personlig introduktion er nødvendig. Først herigennem kan den enkelte få en konkret forestilling om hvad der er opnåeligt.
Læs mere