Spørgsmål og svar omkring WT Wing Tsun

FAQ

Har du spørgsmål? Så kontakt WT Center her.

Wing Tsun er et kinesisk selvforsvarssystem, som sigende blev skabt af en kvinde for mere end 250 år siden. Systemet er modsat de fleste andre kampsystemer konciperet på den måde, at det fungerer selvom udøveren hverken er i besiddelse af styrke eller akrobatiske færdigheder, samt at det indenfor en kort tidshorisont kan anvendes i praksis. Dette kan kun lade sig gøre, fordi Wing Tsun er bygget på nogle få, universelle koncepter og indeholder et – i forhold til andre asiatiske kampkunster – relativt fåtal teknikker.

Wing Tsun er “aggressivt” selvforsvar, dvs. at strategien i en selvforsvarssituation er at angribe overfaldsmanden ved først givne lejlighed med henblik på at overraske denne. I mange tilfælde vil denne overraskelseseffekt bevirke, at overfaldsmanden kommer på bedre tanker og retter sin aggression andetsteds hen. Som modargument nævnes ofte, at modstand fører til at overfaldets styrke og voldsomhed skrues i vejret og det derfor vil være den bedste løsning, at lade overfaldsmanden gøre som han vil. Denne tanke bygger på håbet om, at såfremt man ikke gør modstand, så vil overfaldsmanden forbarme sig og begrænse den skade, han måtte volde.

Desværre forholder det sig således, at der i de senere år er sket en enorm stigning i antallet af voldelige overfald i det danske samfund. I takt med denne stigning har voldens karakter ændret sig og er langt mere alvorlig end tidligere, eksempelvis er det blevet mere almindeligt, at ofret udsættes for yderligere vold, på trods af at man har overgivet sig. Af denne årsag anbefaler vi ikke, at en underkastelses-strategi er den optimale løsning, når man er offer for et voldeligt overfald.
For at forsvare sig bedst muligt mod voldelige overfald, er det absolut nødvendigt, at man formår spontant at fremmane “aggressivitet” og at man ikke har skrupler med hensyn til at gøre overfaldsmanden til genstand for denne. Nogle mennesker er udrustet med disse færdigheder fra naturens side, andre er først nødt til at kultivere dem og netop dette er et af formålene med størstedelen af de øvelser og træningsmetoder, som findes i Wing Tsun.

Wing Tsun adskiller sig fra majoriteten af de andre kampsystemer, som er tilgængelige i den vestlige verden, ved ikke at have et konkurrenceelement. De psykologiske mekanismer, som gør sig gældende i overfaldssituationer, divergerer i høj grad fra dem, som sætter ind i konkurrencesituationer og deri ligger den væsentligste forskel fra Wing Tsun til andre typer kampsport.

Konkurrencer betyder regler, som dikterer hvad der er tilladt og hvad der er forbud og eftersom formålet med deltagelse i konkurrencer er at vinde, udvikles der specifikke strategier med henblik på at udnytte de regler, der nu måtte gælde. Denne tendens ses i både i karate, taekwondo og også i de såkaldte mixedmartialarts-turneringer, som i de senere år er kommet på mode. Hvis man skal deltage i konkurrencer er det absolut nødvendigt at træne specifikt med henblik på hvilke regler der gælder, hvor lang tid man skal kæmpe osv. Der er altså tale om en opbygningsfase, der skal kulminere på den dag, hvor konkurrencen afholdes. Derudover benyttes der ofte en del tid på at studere aktuelle og potentielle modstandere og kortlægge disses stærke og svage sider. Med baggrund i disse studier udvikles der så en specifik strategi, der synes mest fornuftig, mod hver enkelt modstander.

Eftersom overfaldssituationer opstår spontant er der ikke mulighed for at tilrettelægge sin træning, så man er på sit højeste, når situationen opstår og det er heller ikke muligt på forhånd at analysere overfaldsmandens styrke, teknik, osv. Wing Tsun er beregnet på netop denne situation og træningen er derfor opbygget anderledes end i diverse “konkurrencesystemer”.

I WT Center afholdes der hver onsdag kl. 18.00 en introduktionstime for ikke medlemmer, som ønsker at stifte bekendtskab med WT. På Introduktionstimen gives en præsentation af WT, hvilke koncepter der ligger til grund for systemet og hvordan disse tager sig ud i praksis. Introduktionen består ikke kun af forklaringer og demonstrationer, men giver også deltagerne lejlighed til at øve/afprøve nogle grundlæggende teknikker. På baggrund af denne introduktion, kan deltagerne så afgøre, om WT umiddelbart er noget for dem og om de ønsker at blive medlemmer i WT Center.

Efter dette, anbefaler vi, at nye medlemmer deltager på begynderhold, hvor de basale teknikker og koncepter formidles langt mere detaljeret og effektivt, end det er muligt på de almindelige hold, hvis dette er muligt (for beskrivelse af disse hold se forneden). Har man ikke mulighed for at deltage på begynderholdene, kan man naturligvis stadigvæk med fordel deltage i den almindelige træning.

Eftersom vi er bevidste om at mange mennesker har en særdeles travl hverdag og ofte utraditionelle arbejdstider, tilbyder vi vores medlemmer et stor mængde undervisningsenheder om ugen, så alle har mulighed for at modtage kvalificeret undervisning i WT når det passer dem bedst.

Er du allerede medlem at WT Center og ønsker du at træne WT kan du deltage på alle almindelige WT hold samt på WT Basis, WT Pigehold, WT Tao Qigong, se holdbeskrivelser her og holdtider her.

Som fremgår af vores holdtider tilbyder vi flere forskellige holdtyper. Med alle disse forskellige hold, kan det være vanskeligt at finde ud af, hvilke(t) hold man nu kan eller skal træne på. Vores holdbeskrivelse kan hjælpe dig til at finde de hold, der passer dig bedst.